Idag går vår Media Landscape Survey till byråer och annonsörer. Vi söker åsikter och förslag kring kring out of home i stort och digital out of home specifikt.

Dessutom ber vi om indikativa inspel från respondenterna med tankar om återstoden av 2021.

Indikativt därför att om något, så lärde 2020 oss alla att brinntiden för marknadsförhållanden, budgets och planer har förkortats.

Vi vill fortsatt försöka vara det mest marknadstillvända utomhusbolaget där bland annat hög service och support är hörnstenar.

Därför är Media Landscape Survey, kommande Sales Landscape Survey och Creative Landscape Survey viktiga; vi vill och behöver veta vad ni tycker, tänker och behöver.

Ni kan delta i Media Landscape Survey här