Vår kund Netflix syns nu med sin första varumärkesbyggande kampanj i Stockholm på vår yta Kungsgatan/ Regeringsgatan.

Löpande kommer budskapet att ändras.

Vi uppskattar när våra kunder vill synas länge på våra ytor och vi ser med spänning fram emot kommande budskap.

Så håll utkik du med 🙂

Vill du läsa mer om kampanjen så finns en artikel i Dagens Media här:
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/netflix-slapper-forsta-varumarkeskampanjen/

#TheArtOfOutdoor