1 722 skärmar på 224 köpcentrum = The Fusion Nordics

PREMIÄR för vårt nya nordiska köpcentrumnätverk.

”Vi har sett ett ökande intresse för nordiska köp och där digital räckvidd och impact är centrala önskemål. Den spännvidd som The Fusion Nordics ger är därför ett naturligt steg att ta och en viktig påminnelse om vår fortsatta ambition att främja kanalens räckviddsföreträden likväl som kreativa och tekniska utveckling.” Jesper Albansson, CMO Ocean Outdoor Nordics

Köpcentrum representerar en intressant miljö för annonsering visar Nordic Mall Index (NMI)*.

✔️DOOH-ytornas närhet till köptillfället och att människor söker sig dit för inspiration är två insikter från studien.
✔️NMI visar vidare att besökare uppehåller sig i köpcentrum i snitt 90 minuter per besök.
✔️att 80% ser DOOH-reklam
✔️att 44% ser samma annons flera gånger

* Nordic Mall Index är en nordisk studie över köpbeteende och DOOH i köpcentrummiljö. Studien bygger på 2 500 intervjuer i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs artikeln här: Artikel om The Fusion Nordics