Ocean som under 2021 lanserade idétävlingen Digital Creative Competition i Sverige tar i år nästa steg för att driva på utvecklingen och möjligheterna för kreatörer och aspirerande varumärken. Vår egen tech- och innovationshub, Ocean Labs, kommer till Sverige och övriga norden under innevarande månad. 

Ocean Labs är experter inom att ta fram skalbara och kreativt drivna lösningar för digital och analog out of home. Ambitionen är att med en digital kärna utveckla och använda tech och servicefunktioner som flyttar mediet framåt och gör det än mer relevant för publiken. Ansvarig för Labs i Sverige blir Richard Stiller.

  • Ocean Labs har under lång tid drivit på utvecklingen tekniskt och kreativt inom DOOH i Storbritannien och det känns väldigt inspirerande att bygga vidare från den grunden i Sverige. Vi har ett nära samarbete både med UK, Nederländerna och våra grannländer varför vi kommer kunna hämta både lösningar och inspiration sinsemellan, säger Richard Stiller, Head of Ocean Labs Sverige.