Ocean UK har genomfört en omfattande studie vars resultat skapar ett superintressant underlag till diskussion om kalibrering av mediemixen. I UK kan man på allvar börja bencha DOOH mot TV.

Vi ser just nu en väldigt spännande etableringsfas i Norden med digital räckvidd och Impact i harmoni. Givet våra länders erkända innovationsförmåga och snabbrörlighet tror vi att utvecklingen här på sikt följer den i UK.